چگونه آگهی مورد نظر خود را در ناخن کار پیدا کنم؟

با استفاده از روش‌های مختلفی مانند دسته‌بندی‌ها، فیلتر‌گذاری و استفاده از نوار جستجو، می‌توانید آگهی مورد نظر خود را پیدا کنید.

روش‌های متفاوتی برای پیدا کردن یک آگهی در ناخن کار وجود دارد که مخاطبان می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. به طور کلی روش‌های جستجو در ناخن کار به شرح زیر است:

استفاده از نوار جستجو:

با انتخاب موقعیت و دسته‌بندی مورد نظرتان در نوار جستجو، تمام آگهی‌های مرتبط با موقعیت و دسته‌بند‌های آن نمایش داده می‌شود.

فیلتر گذاری:

با استفاده از قابلیت فیلتر گذاری ناخن کار می‌توانید نتایج جستجو را با توجه به نیاز‌های خود تغییر دهید.

استفاده از دسته‌بندی‌:

در صورتی که به‌دنبال یک آگهی در دسته‌بندی خاص هستید می‌توانید با استفاده از دسته‌بندی‌ها نتایج جستجو را تنها به همان دسته‌بندی محدود کنید.

در صورتی که در ناخن کار آگهی ثبت کرده‌ و قصد دارید آن را مشاهده کنید می‌توانید با جستجوی عنوان دقیقی که با آن آگهی‌ را ثبت کرده‌اید، آگهی خود را در نتایج جستجو مشاهده کنید.