چقدر زمان می‌برد تا آگهی من روی ناخن کار منتشر شود؟

پس از ثبت آگهی در ناخن کار، آگهی به طور خودکار منتشر شده و سپس توسط کارشناسان ناخن کار بررسی می‌شود. در صورت عدم تایید یا حذف، علت آن از طریق ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد و یا در موارد خاص با آگهی گذار تماس تلفنی گرفته می‌شود.