چقدر زمان می‌برد تا آگهی من روی ناخن کار منتشر شود؟

پس از ثبت آگهی در ناخن کار، آگهی به طور خودکار منتشر شده و سپس توسط کارشناسان ناخن کار بررسی می‌شود. در صورت عدم تایید، علت آن از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد و یا در موارد خاص با آگهی گذار تماس تلفنی گرفته می‌شود.

ثبت دیدگاه

  • رتبه بندی