چطور از علت حذف یا رد آگهی خود باخبر شوم؟

برای اطلاع از علت رد یا حذف آگهی خود و هرگونه اطلاع‌رسانی در مورد آگهی‌هایتان، از طرف ناخن کار برایتان ایمیل ارسال می‌شود.

در صورت عدم رعایت شرایط ثبت آگهی در ناخن کار، فعالیت‌های غیرمجاز یا گزارش تخلف توسط کاربران و مراجع قضایی، آگهی شما پیش از انتشار رد یا پس از انتشار در ناخن کار حذف می‌شود.