چرا قیمت یک آگهی نمایش داده نمی‌شود؟

قیمت یک آگهی ممکن است به دلایل مختلفی مانند خارج بودن از بازۀ میانگین قیمت‌های یک دسته‌بندی یا دستور مراجع قضایی در برخی دسته‌بندی‌ها نمایش داده نشده و به صورت توافقی نمایش داده شود.

گاهی ممکن است قیمت آگهی‌ها در ناخن کار نمایش داده نشود. عدم نمایش قیمت ممکن است به‌خاطر یکی از دلایل زیر باشد:

  • نمایش قیمت به صورت «قابل توافق»
  • نمایش قیمت با عنوان «تماس بگیرید»
  • عدم نمایش قیمت به علت انتخاب گزینه «غیر فعال»