چرا آگهی من منتشر نشده است؟

در صورت عدم رعایت شرایط ثبت آگهی در ناخن کار و فعالیت‌های غیر مجاز در ناخن کار ممکن است آگهی شما پیش از انتشار رد یا پس از انتشار حذف شود.

آگهی‌ها در ناخن کار، ممکن است به دلایل مختلفی رد شوند. اگر آگهی شما نیاز به ویرایش داشته باشد می‌توانید با اعمال تغییرات از صفحهٔ آگهی‌های من مجدداً آن را در صف بررسی قرار دهید.

ممکن است به دلیل عدم رعایت شرایط ثبت آگهی در ناخن کار، فعالیت‌های غیر مجاز یا گزارش تخلف توسط کاربران و مراجع قضایی، آگهی شما پس از انتشار از روی ناخن کار حذف شود.

توجه داشته باشید ایجاد هرگونه تغییرات و ویرایش پس از انتشار آگهی، باعث می‌شود آگهی مجدداً بررسی شده و در صورتی که با شرایط و قوانین ثبت آگهی تطابق نداشته باشد از روی ناخن کار حذف می‌شود.

هرگونه اطلاع‌رسانی در مورد آگهی مانند رد، حذف یا نیاز به ویرایش از طریق پیامک به شما ارسال می‌شود.

ثبت دیدگاه

  • رتبه بندی