چرا آگهی من به خاطر دسته‌بندی غیرمرتبط رد شده است؟

در صورت انتخاب دسته‌بندی اشتباه برای آگهی، ممکن است آگهی شما رد شده یا با تغییر دسته‌بندی فعلی به دسته‌بندی مناسب توسط ناخن کار منتشر شود.

اگر هنگام ثبت آگهی دسته‌بندی اشتباهی را انتخاب کرده باشید، آگهی شما رد می‌شود.

گاهی ممکن است با توجه به انتخاب اشتباه دسته‌بندی، آگهی رد نشود اما دسته‌بندی انتخابی شما توسط ناخن کار تغییر کرده و با دسته‌بندی جدید و صحیح منتشر شود.

انتخاب دسته‌بندی درست علاوه‌ بر اینکه از رد آگهی شما جلوگیری می‌کند، کمک می‌کند تا آگهی شما بازدید بیشتری داشته و مخاطبان راحت‌تر بتوانند آگهی شما را پیدا کنند. پس هنگام ثبت آگهی دقت لازم را به عمل بیاورید.