پرداخت را انجام دادم اما اعمال نشده است

اگر با وجود پرداخت هزینه، خدمتی دریافت نکردید، در صورت پرداخت هزینه از طریق درگاه بانکی موضوع را از طریق پشتیبانی بانک پیگیری کنید.

پرداخت ناموفق درگاه بانکی

در صورت پرداخت ناموفق، مبلغ پرداختی به صورت خودکار به حساب شما بازگردانده می‌شود. در صورتی که مبلغی به حساب شما بازنگشت، ممکن است مشکل و یا اختلالی از سمت درگاه بانک و یا شبکه شتاب صورت گرفته باشد. در این صورت، بانک موظف است طی ۷۲ ساعت نسبت به بازپرداخت وجه اقدام نماید. لذا خواهشمندیم تا آن زمان شکیبا باشید و پس از این زمان از طریق بانک خود موضوع را پیگیری کنید.

در صورت عدم بازگشت وجه کسر شده به حساب پس از ۷۲ ساعت، با بانکی که از درگاه آن پرداخت خود را انجام داده‌اید تماس بگیرید و یا با ارسال فیش پرداختی از طریق پشتیبانی پیگیری کنید.

توجه داشته باشید که با توجه به مبلغ کسر شده، ممکن است پیامک بازگشت وجه از سوی بانک برای شما ارسال نشود و نیاز به بررسی صورت حساب باشد.