لیست فعالیت‌های غیر‌مجاز

لطفاً توجه داشته باشید که بیان مصادیق صرفاً جهت آشنایی کاربران با بخشی از فعالیت‌های غیر مجاز در ناخن کار است؛ بنابراین، صرف ذکر نشدن یکی از موارد غیرمجاز در بخش مصادیق، حق اعتراض برای کسی ایجاد نخواهد کرد و تمام این مصادیق غیر حصری هستند.

آگهی مربوط به استخدام:

ثبت آگهی استخدام نوجوان (افراد زیرِ ۱۵ سال)

ثبت آگهی استخدام یا کاریابی در خارج از کشور

آگهی‌ استخدام برای کار در منزل

آگهی‌ استخدام برای امور محل کار، در صورتی که غیر قانونی و غیر اخلاقی یا نامتناسب با عرف باشد.

آگهی نامربوط به دسته بندی های ناخ نکار:

انواع خدماتی که نامربوط به خدمات دسته بندی های موجود در ناخن کار باشد.

آگهی های فروش محصولات غیر مجاز در کشور

آگهی ناقض امنیت اخلاقی:

آگهی با مضمون ماساژ

آگهی‌های مدل به‌ جز مدل‌های رایج در سالن‌های آرایشی

آگهی‌های مرتبط با مسائل مالی:

آگهی مرتبط با جذب سرمایه و سرمایه گذاری

آگهی با محتوای کمک مالی

آگهی با محتوای قرعه کشی بین مشتریان

سایر:

خرید و فروش هرگونه کالای مربوط یا نامربوط به خدمات آرایشی