انقضای آگهی در ناخن کار به چه معناست؟

هر آگهی پس از تأیید و انتشار به مدت ۳۱ روز در ناخن کار باقی می‌ماند و پس از آن حذف می‌شود.. برای جلوگیری از انقضاء آگهی، می‌توانید آگهی خود را در تاریخ منقضی شدن آن تمدید کنید.

تمدید یک آگهی تنها ۱۵ روز پس از منقضی شدن آن امکان‌پذیر است و در صورت منقضی شدن، اطلاعات آگهی حذف شده و امکان فعال‌سازی مجدد آن وجود ندارد. در صورتی که آگهی شما حذف شده می‌توانید مجدداً آگهی جدیدتان را با همان اطلاعات قبلی ثبت کنید.

توجه داشته باشید گزینهٔ تمدید از ابتدای انتشار آگهی فعال نبوده و پس از انقضای آن فعال می‌شود.

برای تمدید آگهی‌تان به صفحهً آگهی‌های من در حساب کاربری خود مراجعه کنید.