اطلاعات یک آگهی حذف شده را جهت شکایت نیاز دارم.

تمام اطلاعات مربوط به آگهی‌ها در صورت حذف آگهی تا مدت زمان مقرر در قوانین بر روی پایگاه داده ناخن کار ذخیره می‌شود. اما در صورت نیاز با توجه به قوانین و حقوق کاربران، این اطلاعات فقط در اختیار مراجع قضایی قرار می‌گیرد.

در صورتی که از یک یا چند آگهی شکایت دارید، می‌توانید مسئله را از طریق مراجع قانونی پیگیری کرده و شکایت‌تان را در دفاتر الکترونیک مراجع قضایی و سامانه‌ی ثنا ثبت کنید.

پس از ثبت شکایت با توجه به نوع آن (دعوی حقوقی یا کیفری) پرونده به مرجع مربوطه ارجاع داده می‌شود. شما می‌توانید مراحل، ابلاغیه‌ها و نتیجه‌ی شکایت خود را در سامانه‌ی ثنا مشاهده کنید و در صورت نیاز اقدامات لازم را انجام داده و مسئله را پیگیری کنید. مطمئن باشید ناخن کار همکاری‌های لازم را جهت پیشبرد شکایت شما با مراجع قانونی انجام می‌دهد.