آیا برای ثبت آگهی باید حساب کاربری بسازم؟

برای ثبت آگهی در ناخن کار لازم است تا وارد حساب کاربری خود شوید. ساخت حساب کاربری در ناخن کار بسیار راحت بوده و تنها با تکمیل فرم ثبت نام می‌توانید یک حساب کاربری بسازید.

برای استفاده از همهٔ امکانات ناخن کار و ثبت آگهی، باید در در ناخن کار حساب کاربری داشته باشید.